Steve Hackett, en Dublín (Foto: Jordi Adell)

Steve Hackett, en Dublín (Foto: Jordi Adell)

Steve Hackett, en Dublín (Foto: Jordi Adell)

Steve Hackett, en Dublín (Foto: Jordi Adell)